13 diciembre 2005

Manifestació

Dimecres, 14 de desembre de 2005

ALACANT, 19 h. des de l'Institut Jorge Juan

Convocan (entre altres): Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià - Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Esquerra Unida del País Valencia (EUPV) - Els Verds – Esquerra Ecologista.


Arran del procés de tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d'Educació (LOE), volem fer públiques, mitjançant aquest manifest, les prioritats que han de guiar la millora del sistema educatiu.

Por Luis F. (pulsad en leer más...)

Leer la continuación del manifiesto...

Les mobilitzacions impulsades des de sectors de la dreta social, religiosa i política, basades en interpretacions interessades i falses de les modificacions legislatives proposades intenten eludir les seues responsabilitats cíviques i socials i tracten de generar temors infundats.

L'anterior govern espanyol va imposar l’anomenada Llei de Qualitat Educativa (LOCE), sense disposar de cap avaluació mínimament rigorosa del procés i dels resultats de la LOGSE i sense comptar amb el més mínim consens social i polític. En el seu moment, les organitzacions signants d’aquest manifest ens vam manifestar en contra de la LOCE. Per a superar les deficiències del sistema educatiu, que són responsabilitat dels governs dels últims 15 anys, cal un nou marc legal.

Una política de més concessions a les demandes dels sectors socials conservadors comporta un risc greu de fractura i de conflicte social que permetrà consolidar un sistema educatiu dual que —com ja és palés— només afavoreix determinats sectors socials privilegiats i perjudica els més desfavorits.

Per tot això, partint de l'ampli consens existent sobre la necessitat d'adequar el sistema educatiu als requeriments actuals i futurs,

PROPOSEM:

  • Un sistema educatiu per a tots i totes que garantisca l'equitat i la igualtat d'oportunitats i que assegure la justa compensació de desigualtats perquè tot l’alumnat assolisca l'èxit escolar. Condicions d'igualtat en l'accés i en l'escolarització i que tots els centres assumisquen la seua responsabilitat social. El dret a l’educació suposa molt més que una simple elecció de centre.

  • La xarxa de centres de titularitat pública, des de l'Educació Infantil, ha de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu.

  • Un ensenyament públic de qualitat que millore les condicions de treball en els centres educatius, que els dote dels recursos humans i materials per a atendre de manera adequada la diversitat de l'alumnat, un ensenyament que dignifique socialment i econòmicament la professió docent.

  • Transparència, participació i gestió democràtica en tots els centres i implicació dels agents educatius i socials (famílies, professorat, alumnat…). Enfront de la jerarquització en el govern dels centres, cal estimular el protagonisme dels òrgans col·legiats i afavorir el lideratge pedagògic dels equips directius triats democràticament per la comunitat educativa.

  • Un ensenyament laic que respecte totes les opcions de pensament, un ensenyament basat en els valors de respecte i de solidaritat, bases del nostre sistema democràtic de convivència. L’activitat escolar ha de partir del saber racional i científic, i refusar el dogmatisme, l’adoctrinament i el fanatisme. En conseqüència, l'ensenyament confessional de qualsevol religió ha d’estar fora del currículum.

  • Un ensenyament que reconega la interculturalitat i les diverses cultures i llengües de l'estat. La història, la cultura i la llengua dels valencians, així com el món on vivim, han de ser coneguts per tot l’alumnat. Rebutgem les uniformitzacions de continguts que pretenen amagar els trets col·lectius dels valencians, un poble entre altres pobles.

  • Un finançament adequat de l'Educació que palese la prioritat social i la política dels nostres governs cap al sector. Cal avançar de manera decidida cap al 7% del PIB, com han fet els països del nostre entorn europeu.

  • Per tot això, convoquem, el dimecres 14 de desembre, tota la comunitat educativa, les forces socials i polítiques i tota la ciutadania perquè, amb les accions acordades des de cada sector, se senta amb força la veu d’una àmplia majoria social que es manifesta en favor de l’Escola Pública: una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària.

  • Federació Escola Valenciana. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). Confederació General del Treball (CGT). Sindicat d’Estudiants (SE). Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans (CEPEC). Valencians pel Canvi. Esquerra Unida del País Valencia (EUPV). Bloc Nacionalista Valencià (BLOC). Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Partit Comunista del País Valencià (PCPV). Els Verds del País Valencià. Els Verds – Esquerra Ecologista. Espai Alternatiu.

No hay comentarios: